Informácie pre dodávateľov sladovníckeho jačmeňa v sezóne 2024/2025

Michalovce, 14.06.2024

Vážený obchodný partner,

žatva tohtoročnej úrody sa nezadržateľne blíži a preto nám dovoľte aby sme Vás informovali o spôsobe nákupu sladovníckeho jačmeňa z úrody 2024 našou spoločnosťou. SLADOVŇA, a.s. Michalovce potrebuje aj v tejto sezóne na plnú výrobu vyše 75 tisíc ton ozimného a jarného sladovníckeho jačmeňa.

Predpokladaný začiatok nákupu sladovníckeho jačmeňa bude v  priebehu 27 – 28. týždňa teda od 1.7.2024 prípadne 8.7.2024 (prípadná zmena bude oznámená) počas pracovných dní od 7:00 do 15:00 hod.

V prípade ak zahájite zber úrody, prosíme oznámte nám to na obchodné oddelenie. Urýchli a uľahčí nám to vzájomne  nasledovné kroky.

Postup pri nákupe:

Analýza ponukovej vzorky Manažér obchodného oddelenia odoberie vzorku u Vás alebo Vy ako dodávateľ doručíte ponukovú vzorku na vrátnicu spoločnosti Sladovňa a.s.

Pracovník obchodného oddelenia uskutočňuje osobné vzorkovanie až v prípade ukončenia zberu jarného, resp. ozimného jačmeňa u daného dodávateľa. Ak máte záujem o priebežné analýzy vzoriek, tieto je potrebné doručiť osobne.

Po vyhodnotení kvality vzorky s vami obchodné oddelenie (v prípade ak ešte nemáte uzatvorenú zmluvu o dodávke jačmeňa) dohodne obchodné podmienky a uzatvorí zmluvu.

Harmonogram naváženia – Na základe podpísanej zmluvy o dodávke jačmeňa si vzájomne dohodneme harmonogram denného navážania podľa jednotlivých odrôd. V jeden deň je možné prijať maximálne dve odrody jačmeňa

Želáme Vám bezproblémový priebeh žatevných prác a tešíme sa na spoluprácu aj v novej sezóne 2024/2025. Pevne veríme, že sa nám spoločne podarí úspešne zrealizovať tohtoročnú produkciu sladovníckeho jačmeňa.

S pozdravom,

Ing. Ján Harman
generálny riaditeľ
SLADOVŇA, a.s. Michalovce

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok kontaktujte prosím obchodné oddelenie, radi vám pomôžeme.

Kontakty:

Obchodné oddelenie:
056/6881592, 6424836, 6425333, obchod@sladovna.sk            

Obchodní manažéri: 
Ladislav Szilva                       0917 886 942
Mgr. Katarína Repková            0907 934 757              

Laboratórium:
Mgr. Anna Čačková               0905 198 028                        

                     

Aktuálne informácie je možné nájsť aj na našej web stránke  www.sladovna.sk.