Politika spoločnosti

Nadštandardným spôsobom uspokojovať životné potreby všetkých svojich zamestnancov,

ktorí zabezpečujú výrobu sladu a obchodovanie so sladom a odpadmi vznikajúcimi pri výrobe sladu, obchodovanie s jačmeňom a ostatnými obilninami.

Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné, aby vrcholový manažment a všetci zamestnanci dodržiavali politiku QMS a EMS :