Predaj

Sladovňa, a.s. Michalovce takmer celú svoju produkciu exportuje do zahraničia, na trhy v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku a Rusku, kde si v uplynulých rokoch vybudovala stabilnú pozíciu a dlhoročných partnerov.

Michalovský slad však poznajú aj slovenskí výrobcovia piva – lokálne reštauračné pivovary.