Projekty

Výstavba zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie Sladovňa, a.s. Michalovce

Číslo projektu: NFP310040CTX6