História spoločnosti

História Sladovne v Michalovciach siaha do šesťdesiatych rokov minulého storočia, keď sa rozhodlo o jej výstavbe v rámci projektu intenzifikácie Východoslovenskej nížiny. Po piatich rokoch výstavby začala produkovať prvý slad v roku 1965 a odvtedy je typickou súčasťou potravinárskeho priemyslu Zemplína.

Spracovateľskou kapacitou 45-tisíc ton sladovníckeho jačmeňa sa už vtedy zaradila medzi najväčších producentov sladu na Slovensku. Od začiatku vyrábala kvalitný slad českého (plzenského) typu, ktorý smeroval predovšetkým na export. Do roku 1989 ho okrem Maďarska, Poľska, štátov bývalého Sovietskeho zväzu a Juhoslávie poznali aj výrobcovia piva v Brazílii, Venezuele, Angole, Albánsku a na Kube.

Koncom osemdesiatych rokov minulého storočia v čase významných spoločensko ekonomických zmien v krajinách východnej Európy bolo pre náš ďalší rozvoj nevyhnutné zorientovať sa a prispôsobiť novým podmienkam vývozu a tiež novým nárokom odberateľov.

Novovzniknutá súkromná akciová spoločnosť sa s touto situáciou vysporiadala a udržala svoju pozíciu na zahraničných trhoch. Celá produkcia sladu, vďaka dosahovanej kvalite, naďalej smeruje na export, predovšetkým do Poľska, Maďarska, Rumunska, Chorvátska a iných krajín.