Výrobný proces – sladovanie

Sladovanie je niekoľkodňový výrobný proces, ktorým z jačmeňa vznikne slad - základná surovina na výrobu piva. Proces sladovania rozdeľujeme na tri fázy:

Očistený a pretriedený jačmeň prechádza na mačiareň, kde začína proces výroby sladu. Ak má zrno klíčiť, musí mať na to priaznivé podmienky, čo je dostatok vody, prístup kyslíka a vhodná teplota. Zrno jačmeňa obsahuje pri nákupe 12–15 % vlhkosti, máčaním zvýši obsah vlhkosti až na 38–42 %. Tento proces trvá 20-24 hodín. Naša spoločnosť v súčasnosti využíva na starej linke 16 náduvníkov s kapacitou 9 ton jačmeňa v náduvníku a na novej linke jeden náduvník s kapacitou 55 ton jačmeňa.

Po namáčaní sa jačmeň presúva na tzv. klíčiareň. Klíčiarní je niekoľko typov, naša fabrika využíva 2 typy klíčiarni – Wanderhaufen (v pôvodnej linke) a Lausmann (na novej linke). Na oboch typoch prebieha rovnaký proces klíčenia, kde namáčaný jačmeň rozložený na posuvnej hromade klíči za pravidelného prívodu vzduchu a kropenia vodou. Táto fáza výroby trvá 5 až 6 dní v závislosti od kvality namáčaného zrna. Počas klíčenia nastáva v zrne premena škrobov na spracovateľné cukry, ktoré neskôr pri výrobe piva podporujú jeho kvasenie. Po 6. dni, keď zrnko jačmeňa vypustí korienok, proces klíčenia prerušíme a dosiahnuté biochemické procesy zakonzervujeme presunom na ďalšiu linku, ktorá sa nazýva hvozd.

alebo zjednodušene povedané sušenie zeleného sladu, prebieha na tzv. lieskach, čo sú veľké sitá, kde je rozložený naklíčený jačmeň, zdola vysušovaný horúcim vzduchom pri teplote 85 až 90 stupňov Celzia a podľa nastaveného procesu s regulovanou teplotou. Toto sušenie a dosušovanie trvá až 24 hodín, výsledkom je hotový slad s vlhkosťou 4,5%.

Každá fáza výrobného procesu je prísne sledovaná a počítačovo riadená. Cieľom je dosiahnuť klíčenie jačmeňa za podobných podmienok ako v prírode, za prísneho dodržania teplotného a vlhkostného režimu a získať požadované kvalitatívne parametre sladu. Ide o riadený biologický proces.

Po vysušení – hvozdení - sa slad presúva na tzv. odležanie, následne prechádza procesom odkličovania, kde na zvláštnych zariadeniach – odkličovačkách - sa obrúsia klíčky a výsledný produkt – čisté zrno sladu - je uskladnené v sladových silách, kde čaká na expedíciu.