Súčasnosť

V súčasnosti Sladovňa, a. s. Michalovce vyrába ročne 60-tisíc ton svetlého sladu plzenského typu.

Kvalitou našej produkcie, ekonomickými výsledkami i sociálnym programom patríme k popredným podnikom európskeho formátu.

Máme za sebou niekoľko fáz modernizácie a rozvoja firmy ako celku.

V novom tisícročí boli zrealizované významné investície do pôvodnej technológie a tiež rozšírenie skladovacích kapacít výstavbou štyroch nových síl. Sladovňa a.s. Michalovce si tak rozšírila možnosti nákupu a skladovania základnej suroviny - jačmeňa. Cieľom týchto investícií bolo zlepšenie kvality vyrábaného produktu, zníženie energetickej náročnosti a zefektívnenie logistických procesov pri nákupe a predaji.

V roku 2020 bola úspešné dokončená a spustená nová výrobná linka Lausmann, ktorá zvýšila celkovú produkciu sladovne až o 50%. Je to doteraz najväčšia a najvýznamnejšia investícia, ktorá pomôže upevniť postavenie firmy na medzinárodnej scéne a ešte viac podporiť lokálne poľnohospodárstvo.