Jačmeň

Spoločnosť nakupuje jarný aj ozimný jačmeň sladovníckych odrôd a kvality.

Naším dlhodobým cieľom je nakupovať čo najviac jačmeňa na Slovensku. Množstvo, ktoré na našom trhu chýba dovážame z Maďarska a Českej republiky.

Medzi preferované odrody spoločnosti patria najmä Overture, Laudis, Kangoo, Sebastian, Sunshine, KWS Scala a Wintmalt. V limitovanom množstve sú to odrody Bojos, KWS Irina, Malz, Tango, Xanadu, Casanova, Malwinta a SY Tepee. Medzi skúšané odrody sme zaradili odrody IS Maltigo, LG Tosca, Soulmate a Etincel.

Nakupovaný jačmeň:

Kvalitatívne požiadavky Štandard
Vlhkosť

14,0%

Zvyšok zrna nad sitom 2,5mm x 20mm

90%

Poškodené zrná 2%
Zrno s hnedastými špičkami 2%
Celkový odpad 6%
Klíčivosť (3 dni) 98%
Dusíkaté látky 10-11%
Plesnivé zrná

0,0%

Výskyt obilných škodcov

0,0%

Naklíčené zrná najviac

0,0%