...tradícia a moderná technológia na jednom mieste

Patríme medzi najvýznamnejších producentov sladu na Slovensku. Od svojho vzniku, v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, vyrábame slad českého (plzenského) typu, ktorý predstavuje svetovú špičku v sortimente svetlých sladov. Vďaka vysokej kvalite finálneho výrobku, dlhoročnej tradícií a strategickej polohe firmy v blízkosti hraníc troch štátov - Ukrajiny, Maďarska a Poľska, prakticky celá produkcia Sladovne smeruje na export.

Sme významným partnerom pre podniky poľnohospodárskej prvovýroby – farmárov a pestovateľov v regióne Zemplína, ale aj v jeho širokom okolí. Ročne spracujeme až 75 tisíc ton sladovníckeho jačmeňa. Po niekoľkých úspešných fázach modernizácie fabriky dnes patríme kvalitou svojej produkcie, ekonomickými výsledkami i sociálnym programom k popredným podnikom európskeho formátu.

Sladovňa Michalovce - slovenská fabrika, najstaršia v regióne Zemplína, no mladá a moderná duchom a elánom svojich zamestnancov.

História spoločnosti

od r. 1965

História Sladovne v Michalovciach siaha do šesťdesiatych rokov minulého storočia, keď sa rozhodlo o jej výstavbe v rámci projektu intenzifikácie Východoslovenskej nížiny. Po piatich rokoch výstavby začala produkovať prvý slad v roku 1965 a odvtedy je typickou súčasťou potravinárskeho priemyslu Zemplína.

Procesy v našej sladovni

Nákup

Vyše 50 percent potreby jačmeňa nakupujeme na východnom slovensku ...

Výroba

Proces spočíva v premene vysokomolekulárnych látok za pomoci enzýmov ...

Predaj

Stabilná pozícia na trhu, vďaka strategickej polohe, vysokej kvalite, cene ...

Napísali o nás