Slad

Slad je vyrábaný z jačmeňa jarného alebo ozimného, z odrôd sladovníckej kvality A

Ukazovateľ kvality / Parameter

Hodnota / Value

1Extrakt v sušine / Extract dry basis fine grind malt

min. 79,5 %

2Vlhkosť / Moisture content

4,5 ± 0,5 %

3Farba / Colour of labour 3 - 4.2 j.EBC
4Scukrenie / Conversion time 10 -15 min.
5Doba filtrácie / Filtration time max. 60 min.
6Friabilita / Friability

min. 80,0 %

7Sklovité zrná / WUG

max. 2,0 %

8Polosklovité zrná / PUG

max. 5,0 %

9Cudzie prímesi / Foreign ingredient

max. 0,2 %

10Relat. extrakt pri 45°C / RE 45 32 - 45 %
11Kolbachovo číslo / Kolbach index 35 - 45 %
12 NL /bielkoviny/ / Total Protein dry basis

10,5 ± 1,5 %

13 Rozpustné bielkoviny / Soluble protein of dry mater %

4,2 ± 0,5 %

14 Rozpustné NL/Soluble nitrogen 600-750 %
15 Šrot – diferencia (DLFU) / Difference of extract

max. 2,0 %

16 pH

5,9 ± 0,2

17 Grading > 2.5 mm x 20mm

min. 90,0 %

18Grading < 2.2 mm x 20mm

max. 1,5 %

19 Finálny prekvas/ Final attenuation 81 ± 2 %
20 DMS-P max. 5 μg
21Diastatická mohutnosť/ Diastatic power . min. 200 j.W.K
22Farba po povarení/ Boiled wort colour

max. 6,5 j.EBC

23 Viskozita/ Viscozity

max. 1,6 mPa.s

24 Gushing

max. 5,0 ml

25 Nitrozamíny/ NDMA contend

max. 2,5 μg/kg

26 Voľný aminodusík/Free Amino nitrogen min. 135 mg/100ml
27 Modifikácia/ modification min. 80 %
28 ẞ - glukan / ẞ - glucan max. 220 mg/l
29 Homogenita/ homogenity min. 70 %
30 Aktivita ᾀ- amylázy/ ᾀ- amylase activity min. 160 U/g
31 Aktivita ẞ-amylázy/ ẞ- amylase activity min. 13 U/g