Laboratórium

Sladovňa, a.s. Michalovce prevádzkuje dve laboratóriá, ktoré slúžia na mechanické a chemické skúšanie nakupovanej suroviny- sladovníckeho jačmeňa, rozpracovanej výroby – zeleného sladu, hotového výrobku – pivovarského sladu (typ český, svetlý-plzeňský) a vedľajších produktov (sladovnícke odpady-kŕmne suroviny).

Zoznam analýz je následovný:

Jačmeň:

 1. Odber vzoriek a príprava laboratórnej vzorky
 2. Zmyslové skúšky
 3. Stanovenie výskytu škodcov
 4. Stanovenie objemovej / hektolitrovej / hmotnosti
 5. Triedenie jačmeňa – mechanický rozbor
 6. Stanovenie hmotnosti 1000 zŕn
 7. Stanovenie klíčivosti
 8. Stanovenie klíčivej energie
 9. Stanovenie vlhkosti jačmeňa
  1. Stanovenie stupňa domočenia jačmeňa
  2. Stanovenie obsahu vody v zelenom slade
  3. Stanovenie obsahu vody v odhvozdenom slade
 10. Stanovenie obsahu dusíkatých látok v jačmeni,slade a kongresnej sladine podľa Kjeldahla

Slad:

 1. Odber vzoriek sladu
 2. Zmyslové skúšky
 3. Stanovenie výskytu škodcov
 4. Stanovenie stupňa znečistenia sladu / čistota sladu/
 5. Stanovenie objemovej /hektolitrovej/ hmotnosti
 6. Vzhľad endospermu – stanovenie múčnatosti a sklovitosti
 7. Stanovenie stupňa rozlúštenia slad.zrna /modifikácia/-stanovenie krehkosti a homogenity sladu friabilimetrom
 8. Stanovenie jemnosti mletia sladového šrotu –Mlynček DLFU
 9. Príprava kongresnej sladiny a stanovenie extraktu sladu
 10. Stanovenie relatívnej hustoty pyknometricky
 11. Stanovenie scukrenia sladiny,vône,čírosti a doby stekania sladiny
 12. Meranie pH
 13. Stanovenie farby sladiny
 14. Stanovenie farby sladiny po povarení
 15. Stanovenie viskozity sladiny
 16. Stanovenie rozdielu extraktov v jemnom a hrubom mletí /múčka – šrot / na mynčeku DLFU
 17. Stanovenie relat.extraktov podľa Hartonga
 18. Stanovenie Betaglukánov

Kontrolu zdravotnej nezávadnosti výroby zabezpečujeme cez akreditované laboratóriá, čo je ošetrené aj zmluvne, ostatné uvedené analýzy sa prevádzajú vo vlastných laboratóriách podľa vypracovanej „ Pracovnej inštrukcii pre laboratóriá “, ktorá obsahuje presné pracovné postupy.